HOME » Bản đồ

Hướng dẫn đi lại

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Hướng dẫn đi lại:

Địa chỉ: 〒160-0021
Tokyo Shinjuku-ku Kabukicho 2-44-1 Toà nhà Tokyo Health Plaza Hygeia tầng 8

Tel: 0570-055-289

Hướng dẫn đi lại:
Seibu Shinjuku Line : từ cửa Bắc ga Seibu-Shinjuku đi bộ 2 phút

Bản đồ

Bản đồ
Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Hướng dẫn đi lại:

Địa chỉ: 〒144-0051
Tokyo, Ota-ku Nishikamata 7-48-3 Tòa nhà Ogoshi tầng 6

Tel: 0570-055-289

Hướng dẫn đi lại:
JR Keihintohoku Line: từ cửa Tây ga Kamata đi bộ 2 phút.

Mapa

Bản đồ
Site menu
Thông tin trung tâm

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Địa chỉ: 〒160-0021
Tokyo Shinjuku-ku Kabukicho 2-44-1 Toà nhà Tokyo Health Plaza Hygeia tầng 8

Bản đồ


Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Địa chỉ: 〒144-0051
Tokyo, Ota-ku Nishikamata 7-48-3 Tòa nhà Ogoshi tầng 6

Bản đồ

Link