HOME

Tư vấn pháp luật dành cho người nước ngoài của hội luật sư

Tại trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku của hội luật sư (ban ngày) và trung tâm tư vấn pháp luật Kamata (ban đêm) sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề pháp luật mang tính quốc tế và các vấn đề luật pháp liên quan đến người nước ngoài.
Chúng tôi tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ nên các bạn có thể an tâm đến tư vấn Ngoài ra, trung tâm còn đang được vận hành bởi 3 hội luật sư của thành phố Tokyo (hội luật sư Tokyo, hội luật sư Tokyo thứ 1, hội luật sư Tokyo thứ 2).

Số điện thoại đặt trước 0570-055-289

Nội dung tư vấn

- Nội dung tư vấn
Tư vấn luật pháp về các vụ việc gia đình mang tính quốc tế như: tư cách lưu trú, nhận định dân tị nạn, nhập tịch/ quốc tịch, kết hôn/ ly hôn/ thừa kế quốc tế.
Tư vấn tổng thể pháp luật của Nhật như các sự việc dân sự thông thường, thương mại, lao động, hình sự liên quan đến người nước ngoài.
- Ngày và thời gian tư vấn
Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Thứ 2, thứ 3, thứ 6 (ngoại trừ ngày nghỉ lễ) : chiều từ 1 giờ ~ 4 giờ
Thứ 4 (ngoại trừ ngày nghỉ lễ) : sáng từ 10 giờ ~ 12 giờ
Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Thứ 4, thứ 6 (ngoại trừ ngày nghỉ lễ) : chiều từ 5 giờ ~ 8 giờ
- Đăng ký tư vấn
Xin hãy đặt trước.
Trong khoảng thời gian từ 1 giờ 30 phút chiều~ 4 giờ 30 phút chiều từ thứ 2 ~ thứ 6 (ngoại trừ ngày nghỉ lễ), xin hãy gọi điện đặt trước đến số điện thoại 0570-055-289.
Việc gọi điện đặt trước sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt.
Ngôn ngữ sử dụng
Những phần tư vấn không sử dụng tiếng nhật về nguyên tắc sẽ bố trí người phiên dịch và không mất phí phiên dịch.
Site menu
Thông tin trung tâm

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Địa chỉ: 〒160-0021
Tokyo Shinjuku-ku Kabukicho 2-44-1 Toà nhà Tokyo Health Plaza Hygeia tầng 8

Bản đồ


Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Địa chỉ: 〒144-0051
Tokyo, Ota-ku Nishikamata 7-48-3 Tòa nhà Ogoshi tầng 6

Bản đồ

Link