HOME » Về chi phí

Chi phí

Trong vòng 30 phút: 5000 yên (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp thời gian tư vấn kéo dài thì sẽ tăng tương ứng cứ 15’là 2500 yên (chưa bao gồm thuế)

※Trường hợp bạn không đủ khả năng tài chính, nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, thì có thể sẽ được tư vấn miễn phí, Chi tiết xin hãy liên lạc theo số điện thoại này:

Site menu
Thông tin trung tâm

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Địa chỉ: 〒160-0022
Thành phố Tokyo, quận Shinjuku Shinjuku 3-1-22
Tòa nhà NSO tầng 5 (có cửa hàng Oiwake dango ở tầng 1)

Bản đồ


Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Địa chỉ: 〒144-0052
Thành phố Tokyo, quận Ota Kamata 5-15-8
Tòa nhà Kamata Tsukimura tầng 6

Bản đồ

Link