HOME » Bản đồ

Hướng dẫn đi lại

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Hướng dẫn đi lại:

Địa chỉ: 〒160-0022
Thành phố Tokyo, quận Shinjuku Shinjuku 3-1-22
Tòa nhà NSO tầng 5 (có cửa hàng Oiwake dango ở tầng 1)

Hướng dẫn đi lại:
Tokyo metro, line Marunouchi / line Fukutoshin: từ ga Shinjuku sanchome cửa A1 đi bộ 3 phút
Line Shinjuku : từ ga Shinjuku sanchome, ngay bên cạnh cửa C1
Các tuyến của JR: từ cửa đông hoặc nam của ga Shinjuku đi bộ 6 phút

Bản đồ

Bản đồ
Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Hướng dẫn đi lại:

Địa chỉ: 〒144-0052
Thành phố Tokyo, quận Ota Kamata 5-15-8
Tòa nhà Kamata Tsukimura tầng 6

Hướng dẫn đi lại:
JR line Keihintohoku : từ cửa đông của ga Kamata đi bộ 1 phút

Mapa

Bản đồ
Site menu
Thông tin trung tâm

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp Shinjuku
Địa chỉ: 〒160-0022
Thành phố Tokyo, quận Shinjuku Shinjuku 3-1-22
Tòa nhà NSO tầng 5 (có cửa hàng Oiwake dango ở tầng 1)

Bản đồ


Trung tâm tư vấn pháp luật Kamata
Địa chỉ: 〒144-0052
Thành phố Tokyo, quận Ota Kamata 5-15-8
Tòa nhà Kamata Tsukimura tầng 6

Bản đồ

Link